PERSPEKTIF HIDUP: sudut pandang

hidup: sudut pandang
kalau engkau memandang dari atas maka semua orang dibawahmu
kalau turun ke bawah, lihatlah semua orang diatasmu
PERSPEKTIF HIDUP: sudut pandang