Belajar

Tetep saja, kalau manusaia iu tempatnya kebodohan,Yang diperlukan oeh Allah bukan kepandaian, karna Allah mencipta bukan untuk kepandaian, Proses itulah yang diperlukan.
Keadilan bukan hanya sebuah patokan, tapi proses.
Ketakwaan bukan penghambaan ansich aja, namun proses. Untuk itulah Pante Rai akan terus bergulir dengan keabadian